U S G

GASTROSKOPIA

KOLONOSKOPIA

KONSULTACJE GASTROLOGICZNE

OKULISTA

UROLOG

HEMOROIDY

Przygotowanie do kolonoskopii w godz. popołudniowych

Przygotowanie do kolonoskopii w godz. przedpołudniowych

 

powrot>>

 Centrum Medyczne EVITA


 kolonoskopia

 

 

 

Ulotka informacyjna o kolonoskopii

 

      Badanie, które Pani/Panu proponujemy, wymaga świadomej zgody. Aby ułatwić tę decyzję informujemy w tej ulotce o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania.

 

Dlaczego proponujemy Państwu te badania?

      W Polsce co roku na raka jelita grubego zapada około 13 tysięcy osób. U większości nowotwór rozpoznawany jest zbyt późno, dlatego wyniki leczenia w Polsce należą do najgorszych w Europie. Niemal wszystkie raki jelita grubego rozwijają się na podłożu polipa. Doniesienia naukowe oraz wieloletnie obserwacje potwierdzają, że polip jest to łagodny nowotwór, który pozostawiony może zezłośliwieć. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego ma na celu wykrywanie i usuwanie polipów jelita grubego u osób bez dolegliwości. Wycięcie polipa (czyli polipektomię) wykonuje się w czasie kolonoskopii metodą elektroresekcji za pomocą pętli diatermicznej. Zabieg polipektomii nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych i nie wymaga narkozy. Wykonywany jest sterylnym sprzętem, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.

 

Przeprowadzenie badania

      Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu z resztek pokarmowych jelita za pomocą doustnie podawanych środków przeczyszczających. Badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Zabieg może być okresami bolesny: ewentualny ból trzeba odróżniać od stale występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do światła jelita dla jego pełnej oceny i należy zgłosić lekarzowi, a jego stałe utrzymywanie się może być wskazaniem do zastosowania leków znieczulających lub w rzadkich przypadkach do odstąpienia od dalszej oceny jelita.

      Instrument służący do kolonoskopii jest poddawany specjalnemu procesowi dezynfekcji  przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Służą do tego sterylne szczypczyki biopsyjne, co również chroni przed zakażeniem.

 

Możliwe powikłania

      Pełnego powodzenia badania jak również zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0,35%). W trakcie polipektomii może się zdarzyć krwawienie z szypuły polipa bądź przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, co może wymagać natychmiastowej operacji. Ryzyko wystąpienia takich powikłań jest mniejsze niż 1%, a śmiertelność niezwykle rzadka. Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo krwawienia oraz zmniejszyć ryzyko związane z podawaniem środków znieczulających bądź anestezjologicznych prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
  2. Czy takie objawy zdarzały się wśród członków najbliższej rodziny?
  3. Czy pobiera Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Aspiryna, Acard, Acenokumarol, Syncumar itp.)?

Postępowanie po badaniu

    W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu. Pojawienie się jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce bądź lekarzowi.

Proszę pytać, jeśli Państwo nie wszystko zrozumieliście, albo jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym badaniu, wymienionych tu powikłaniach bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym zabiegiem.

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne EVITA

NIE uczestniczy w Programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 

powrot>>